top of page

història

La Fundació Cuberes Donlo neix l’any 2008, després de la mort del matrimoni fundador, els quals preocupats per la situació que viu la gent gran actualment a Catalunya, decideixen destinar, com acte d’última voluntat, els seus béns per a la creació de la Fundació que duu el seu nom. 

En vida, el matrimoni Cuberes Donlo i, especialment, la Maria Cuberes, es va entregar a ajudar les persones que més ho necessitaven. Com a infermera de l’Hospital de Sant Pau va recolzar sempre de forma desinteressada aquelles persones que no tenien els mitjans econòmics per rebre una atenció sanitària adequada.

Més tard, quan ja eren grans, van poder observar com molta gent de la seva edat es trobava sola i vivia en precàries condicions. I aquesta realitat no els va deixar indiferents.

Com a conseqüència, va ser la voluntat d’ambdós que a la seva mort es creés una Fundació per dignificar la gent gran.

 

En un acte de reconeixement a la dedicació social de la seva esposa, l'Antonio Donlo va decidir posar primer el cognom de la seva muller a la Fundació Cuberes Donlo.

 

patronat

Sr. Antoni Comellas  

-

President

Dr. Agustí Luna  

-

Vicepresident

Sr. Andreu Guilanyà  

-

Tresorer

Sr. Joan Pocurull 

-

Patró

Sr. Alberto Arqued

-

Patró

Sr. José Tomás Querol

-

Patró

transparència

La Consulta els balanç i darrers comptes anuals de la Fundació Cuberes AQUÍ

 

bottom of page