Tornar al home
✓ Colaborar desde 1€
Cuberes Donlo

Història

Imprimir contingut

Cuberes Donlo Història 1 La Fundació Cuberes-Donlo neix l’any 2008, després de la mort del matrimoni fundador, els quals preocupats per la situació que viu la gent gran actualment a Catalunya, decideixen destinar, com acte d’última voluntat, tots els seus béns per a la creació de la Fundació que duu el seu nom. 

En vida, el matrimoni Cuberes-Donlo i, especialment, la Senyora Cuberes, es va entregar a ajudar a les persones necessitades. Com a infermera de l’Hospital de Sant Pau va recolzar sempre de forma desinteressada a aquelles persones que no tenien els mitjans econòmics per rebre una atenció sanitària adequada.

Més tard, quan ja eren grans, van poder observar com molta gent de la seva edat es trobaven sols i vivint en precàries condicions. I aquesta realitat no els va deixar indiferents. 

Cuberes Donlo Història 2Com a conseqüència, va ser la voluntat d’ambdós que a la seva mort es creés una Fundació que dignifiqués i acompanyés en l'última etapa de les seves vides a la gent gran amb manca de recursos econòmics.

En un primer moment, el nom de la Fundació era Donlo-Cuberes però en un acte de reconeixement a la dedicació social de la seva esposa, el Senyor Donlo va decidir canviar el nom de la Fundació, posant primer el cognom de la seva muller.