Tornar al home
✓ Colaborar desde 1€
Cuberes Donlo

Beneficiaris

Imprimir contingut

L’envelliment progressiu de la població és un fenomen que ens acompanya des de fa anys i que marcarà en gran part la societat en què viurem en el futur. Per això, és de vital importància que prenguem accions amb una visió a llarg termini davant d’aquesta realitat social. A més, es tracta d’una situació complexa que un únic agent social no podrà afrontar. Creiem, doncs, que la col·laboració en xarxa serà clau.

Cuberes Donlo Beneficiaris

Actualment, a Catalunya hi ha aproximadament 1.265.000 persones més grans de 65 anys, de les quals més d’un 25% es concentren al municipi de Barcelona (unes 335.000). D’aquestes, aproximadament un 60% són dones. A més, en els últims anys, el sobreenvelliment ha augmentat, ja que la gent gran cada vegada és més gran*.

Diversos estudis de gent gran indiquen que per augmentar la qualitat de vida d’aquest col·lectiu s’han de millorar diversos aspectes: la seva salut, situació socioeconòmica i/o situació relacional.

Cuberes Donlo Beneficiaris

A Barcelona, basant-nos en les dades recollides per diverses entitats** i en certes estimacions realitzades per nosaltres, podem extreure una visió indicativa de la situació d’aquests aspectes de la qualitat de vida de la gent gran:

  1. El 20% de gent gran presenta algun tipus de discapacitat, sent els districtes amb un percentatge major d’afectats Ciutat Vella, Nou Barris i Sants-Montjuïc.
  2. El 55% dels majors de 60 anys viuen amb menys de 1.065,02 Euros al mes, i més d’un 25% ho fa amb menys de 532,51 Euros al mes, sent Nou Barris i Sant Martí els districtes amb un empobriment d’aquest col·lectiu més pronunciat.
  3. Un 25-30% de la gent gran viu sola, accentuant-se en districtes amb un elevat nombre d’estrangers, com Ciutat Vella.

Tot i que aquestes dades no mostren la totalitat i transversalitat de les problemàtiques que la gent gran afronta, serveixen per il·lustrar que hi ha clares oportunitats de millora i que una actuació en diversos àmbits per part de varis agents socials és necessària.

*Idescat, 2011
** Ajuntament de Barcelona, 2008; Idescat, 2011